Registrace

Rychlík  při platbě do 30.6.  3267 Kč

Rychlík pro členy ČADUV  při platbě do 30.6.  3146 Kč

Standard 3993 Kč

Standard pro členy ČADUV 3872 Kč

Student(ské) vložné včetně doktorandů 1452 Kč

Všechny vložné zahrnují 4 x svačinový doping, 2 x oběd, konferenční materiály

Kapitán = Networking session na vlnách Vltavy na lodi Hamburg 6.9. 19:00-21:00 s rautem a welcome drinkem.  Další nápoje je třeba si zakoupit. Cena 670 Kč

Rychlík Kapitán  = 3937 Kč

Rychlík Kapitán ČADUV = 3816 Kč

Standard Kapitán = 4663 Kč

Standard Kapitán ČADUV = 4542 Kč

Student Kapitán = 2122 Kč

Workshop Virtuální Realita = 363 Kč

Členové ČADUV (Karlova Univerzita, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Hradec Králové, Palackého Univerzita v Olomouci, Ostravská univerzita, Vysoká škola polytechnická Jihlava, Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická)

Vlastník účtu
Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.
Jankovcova 933/63, Praha 7, 170,00
DIČ: CZ 00 2377 52
Adresa banky
Fio banka, a.s.
V Celnici 1028/10 (Millennium Plaza), 117 21, Praha 1
Účet č. 2601423761
Kód banky: 2010
SWIFT kód: CZ9320100000002601423761
IBAN: FIOBCZPPXXX

Pro identifikace odesílatele platby prosíme do zprávy pro příjemce platby, je NUTNÉ uvést:
JMÉNO ÚČASTNÍKA – DISCO 2021
Po registraci Vám ještě zašleme Váš variabilní symbol pro platbu.